• +5999 788 2020

Neuscorrectie

Neuscorrectie

Als u niet tevreden bent met de vorm van uw neus of als uw neus niet goed functioneert dan kunt u een neuscorrectie overwegen. Deze operatieve behandeling kan uitgevoerd worden om de neus te verkleinen of om de vorm te verbeteren. Een neuscorrectie gebeurd onder algehele anesthesie. Kleine correcties kunnen ook onder lokale verdoving uitgevoerd worden. De ingreep vindt meestal plaats als een dagbehandeling

Tijdens het eerste consult worden uw motivatie en uw wensen. Belangrijk is hierbij dat de verwachtingen realistisch zijn. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op de operatieve procedure en eventuele complicaties. Omdat een neuscorrectie een permanente verandering kan geven van het aanzien is het gewenst dat er na het eerste consult een tweede consult volgt.  

Boek nu

Met een neuscorrectie kan de vorm en/of functie van de neus worden verbeterd. Afwijkingen aan de neus kunnen aangeboren zijn, of door een ongeval of eerdere operatie veroorzaakt zijn. Het kan zijn dat u met een operatie functionele klachten zoals verstopping of hoofdpijn wilt verminderen. Het kan ook zijn dat u niet tevreden bent over de vorm van de neus. Operatieve behandeling ter correctie van de uitwendige vorm van de neus kan worden uitgevoerd om de neus te verkleinen, de vorm van de neuspunt te verbeteren, een bochel van de neusrug te verwijderen en/of een scheefstaande neus recht te zetten. De vorm van de neus is een persoonlijk aspect en dient dan ook steeds per individu beoordeeld te worden. Het moet duidelijk zijn dat de patiënt zelf de operatie verlangt en dat dit niet wordt ingegeven door de omgeving. Het resultaat van de neuscorrectie heeft een blijvend karakter.

Tijdens het eerste consult worden uw motivatie en uw wensen besproken en of er daadwerkelijk aan uw wensen voldaan kan worden. Belangrijk is hierbij dat de verwachtingen realistisch zijn. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op de operatieve procedure, het beleid voor en na de operatie en eventuele complicaties. Er zullen foto’s gemaakt worden van uw neus en aan de hand daarvan kan een simulatie /morphing gedaan worden om een idee te krijgen waar u heen wilt. De simulatie is een goed communicatiemiddel, maar er is geen garantie dat het resultaat er precies zo komt uit te zien. Omdat een neuscorrectie een permanente verandering kan geven van het aanzien is het gewenst dat na het eerste consult een tweede consult volgt. Dit is om u tijd te gunnen om de informatie te verwerken en eventuele verdere vragen en onduidelijkheden toegelicht te krijgen tijdens het tweede consult. Voordat overgegaan wordt tot het maken van afspraken om de neuscorrectie uit te voeren moeten u en de chirurg op een lijn staan voor wat betreft het doel van de ingreep en beide realistische verwachtingen hebben van de mogelijke uitkomst.

Een neuscorrectie wordt over het algemeen onder algehele anesthesie uitgevoerd, maar kleine correcties kunnen ook onder lokale verdoving uitgevoerd worden. De ingreep vindt meestal plaats als een dagbehandeling. Bij een “gesloten” neuscorrectie liggen de sneetjes doorgaans in de inwendige neusdelen en zijn dus niet waarneembaar. Vaak wordt een “open” neuscorrectie uitgevoerd waarbij ook een sneetje in de onderrand van het neustussenschot gemaakt wordt, zodat de huid van de neus naar boven geklapt kan worden. Zo kan, met het onderliggend kraakbeen skelet van de neus, onder directe visus aangepast worden. Wanneer de neusvleugels te groot of te breed zijn kan een wig verwijderd worden dat resulteert in een goed verborgen litteken in de neusvleugel groeve.  Ook het littekentje aan de onderrand van het neustussenschot is moeilijk zichtbaar.

Pijn na een neuscorrectie valt over het algemeen reuze mee. In de meeste gevallen zal de neus inwendig getamponneerd zijn, zodat door de mond geademd moet worden. De neustampon wordt meestal de volgende dag verwijderd. Na het verwijderen van een bochel van de neusrug of een correctie van een scheefstand van de neus moeten de neusbotjes gebroken worden. Hierdoor kan er na de operatie een forse zwelling van de oogleden ontstaan, die na een week sterk afgenomen is. Belangrijk is dan ook met een extra kussen onder het hoofd te slapen en eventueel koude kompressen op de ogen te leggen. Er zal een synthetisch spalkje op de neus zijn aangebracht en een gaas onder de neus geplakt worden om vocht uit de neus op te vangen. De spalk en eventuele hechtingen onder het neustussenschot worden na een week verwijderd. De zwelling van de neus zal in het begin snel afnemen, maar de resterende zwelling kan uiteindelijk meerdere maanden duren. Als de benige neusrug is gecorrigeerd houdt er dan rekening mee dat u de eerste vier weken na de operatie geen bril mag dragen. Ultraviolette stralen zijn niet goed voor littekens, ze kunnen daardoor onnodig lang rood blijven. Het beste kunt u de littekens dan ook bedekt houden met een sun block in de eerste maanden. In de meeste gevallen kunt u na tien dagen uw normale activiteiten zoals school en werk hervatten. Zware inspanning moet vier tot zes weken vermeden worden.

De mate van welslagen van een neuscorrectie wordt niet alleen bepaald door de plastisch chirurg maar ook door de kwaliteit van de weefsels van de neus. De operatie biedt verbetering en meestal geen perfectie. Vaak zal een neuscorrectie meer zelfvertrouwen geven en daardoor minder commentaar van de omgeving oproepen. Het uiteindelijke doel is dat u tevreden bent met de verbetering. Om dit te bereiken moeten om te beginnen de verwachtingen voor de ingreep realistisch zijn door goede en uitgebreide voorlichting.

Zoals bij elke operatie bestaat er een kans op complicaties, zoals bijvoorbeeld narcose-problemen, trombosebeen, infectie, bloeduitstorting, gestoorde wondgenezing, weefselversterf, gevoelloze huid, niet geheel symmetrische vorm of een ander tegenvallend resultaat. Zelfs in de handen van de meest geroutineerde plastisch chirurg kan het zijn dat voor de cliënt het resultaat teleurstelt. Esthetische en plastische chirurgie is géén exacte wetenschap. Garantie op de resultaten of op een ongestoord beloop kunnen nimmer gegeven worden. Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat. Deze aanvullende operatie mag meestal pas na een jaar uitgevoerd worden, wanneer het genezingsproces volledig tot rust gekomen is en kan extra kosten met zich mee brengen. Ook dan geldt weer dat de verwachtingen realistisch moeten zijn.

Before
Before
After (Dr Karel Taams)
After (Dr Karel Taams)
Before
Before
After (Dr Karel Taams)
After (Dr Karel Taams)
Before
Before
After (Dr Karel Taams)
After (Dr Karel Taams)
Before
Before
After (Dr Karel Taams)
After (Dr Karel Taams)
Before and after (Dr Karel Taams)
Before and after (Dr Karel Taams)