• +5999 788 2020

Breast augmentation

Borstvergroting

Als u overweegt iets aan uw borsten te laten veranderen dan bent u zeker niet de enige. Veel vrouwen vinden hun borsten te klein of vinden dat hun borsten niet goed in verhouding zijn met de rest van hun lichaam. U kunt zich zelfverzekerder gaan voelen wanneer uw borsten de gewenste volume en stevigheid hebben in combinatie met de borstvorm die bij u past. Een borstvergroting is een van de meest uitgevoerde esthetische operaties. Het is een veilige ingreep die gemiddeld een uur duurt. De behandeling vindt plaats onder algehele narcose en u kunt dezelfde dag nog naar huis.

Onze plastisch chirurg zal u tijdens een eerste gesprek uitvoerig informeren over de borst vergrotende ingreep. Ons doel is dat u een realistisch verwachtingspatroon heeft van de mogelijkheden, risico’s en nazorg. Tijdens dit gesprek luisteren we naar uw wensen en bespreken we de mogelijkheden. Geen enkele vrouw is hetzelfde en daarom is het ook belangrijk dat u samen met de arts kijkt naar de verschillende vullingen, vormen, maten en oppervlakte materiaal van de protheses. In samenspraak met de chirurg maakt u een keuze die voldoet aan het door u gewenste resultaat.

Boek nu

Veel vrouwen wensen een borstvergroting te ondergaan. Belangrijk is dat een vrouw niet een borstvergroting ondergaat omdat haar omgeving het wenst. Ze moet het zelf willen. Een borstvergroting biedt over het algemeen geen oplossing voor sociale of seksuele problemen. Een borstvergroting is met name een uitkomst wanneer de borsten onderontwikkeld zijn en zal over het algemeen niet worden uitgevoerd voor het achttiende levensjaar. Na een zwangerschap of na een vermageringsdieet kan het volume van de borsten soms sterk afnemen waarna de borst weer gevuld kan worden met een prothese. Soms is er sprake van een significante asymmetrie die gecorrigeerd kan worden met een (grotere) prothese in de kleinere borst. Sommige vrouwen hebben borsten die in proportie zijn, maar die er een schepje bovenop willen. Ook kan het zijn dat de borsten te veel hangen en dat er ook een borstlift uitgevoerd moet worden. In alle gevallen is het noodzakelijk dat de cliënt goed ingelicht is over wat voor haar wel of niet van toepassing is en de consequenties daarvan. Zoals bij iedere andere operatie moeten de voordelen van een borstvergroting goed worden afgewogen tegen de nadelen en de risico's. Een consult bij een plastisch chirurg is daarom de eerste stap.

Borstvergroting (Borstaugmentatie)

De plastisch chirurg overlegt met u de voor en nadelen van een borstvergroting. Over het algemeen wordt gestreefd naar borsten die passen bij uw postuur. Verder bespreekt de chirurg de plaats van de littekens. De tepels kunnen na de operatie zowel gevoeliger als minder gevoelig zijn. Meestal herstelt het gevoel zich binnen enkele maanden. De functie van de borst wordt in principe niet belemmerd en borstvoeding blijft dus gewoon mogelijk. De prothesen worden onder het klierweefsel of onder de borstspier geplaatst. Onderzoek naar knobbeltjes of andere afwijkingen blijft goed uitvoerbaar. Indien de borsten te veel hangen zal ook een borstlift uitgevoerd moeten worden om beter resultaat te krijgen. Dit zal tijdens het eerste consult beoordeeld en besproken worden.

Borstprothesen bestaan uit een zakje van siliconenrubber gevuld met siliconengel of fysiologisch zoutwater. Over het gebruik van siliconen bestaan veel misverstanden. Wetenschappelijk onderzoek heeft echter nooit aangetoond dat siliconen per se borstkanker kan veroorzaken. De levensduur van prothesen is beperkt en alle prothesen zullen vroeg of laat vervangen moeten worden. De kwaliteit van de prosthesen tegenwoordig is enorm verbeterd sinds de eerst borstprothesen vijftig jaar geleden geïmplanteerd werden. Over het algemeen halen de meeste cliënten 10 jaar met hun prothesen. De reden dat de prosthesen gewisseld moeten worden is een kapselcontractuur van het littekenkapsel rond de prothese, met als gevolg verharding en uiteindelijk vervorming van de prothese (balvormig) en de borst als geheel. Factoren die kapselcontracturen veroorzaken kunnen liggen bij de cliënt, lekkage van de prothese of subklinische infecties. De prothese zijn door de jaren sterk verbeterd waardoor lekkage veel minder optreedt dan vroeger. Geadviseerd wordt om in ieder geval tien jaar na de operatie weer een afspraak te maken met een plastisch chirurg of wanneer er een verandering van hardheid en vorm van de borst is opgetreden.

De borst vergrotende operatie duurt gemiddeld één uur en vindt plaats onder algehele anesthesie als dagbehandeling. De prothesen worden meestal via een snede in de huidplooi onder de borst ingebracht. Het is ook mogelijk om ze via een snede in de oksel of naast de tepel in te brengen, maar dit wordt minder vaak gedaan vanwege grotere kan op kapsel contacturen. De prothesen worden tussen de borstklier en de borstspier geplaatst, of onder de borstspier direct op de ribben. De plastisch chirurg bespreekt met u wat de meest geschikt methode voor u is. In het wondgebied worden soms drains (dunne slangetjes) aangebracht, die zijn verbonden met twee vacuümflesjes. Via de slangetjes wordt het wondvocht uit het operatiegebied afgevoerd.  

Na een borst vergrotende operatie voelen de borsten soms pijnlijk en gespannen aan. Dit wordt binnen een paar dagen minder. Bij ontslag uit het ziekenhuis wordt een afspraak gemaakt voor controle op het spreekuur. Indien aanwezig, worden de drains meestal de volgende dag verwijderd. De hechtingen zijn allemaal oplosbaar en hoeven dus niet verwijderd te worden. Het is verstandig om voor de eerste week na thuiskomst hulp te regelen. Er wordt aanbevolen om de eerste vier weken na de operatie dag en nacht een bh te dragen. Alle bewegingen die u pijnloos kunt uitvoeren zijn toegestaan. U kunt de eerste zes weken na de operatie beter niet sporten, zwaar tillen of uw armen hoog boven het hoofd brengen. Voorzichtige massage van de borst met een crème of lotion kan het litteken soepeler maken. Vraag aan uw plastisch chirurg wanneer u hiermee mag beginnen. Een litteken kan voor enkele maanden na de ingreep tijdelijk rood, dik en hard worden.

Net als bij elke andere operatie kunnen zich bij een borstvergroting complicaties voordoen. Een wond kan nabloeden of er kan een infectie optreden. In zeldzame gevallen wordt een prothese uitgestoten. De kans op complicaties is dus wel aanwezig, maar is klein. De littekens kunnen na de ingreep tijdelijk rood en dik worden. Een gestoorde wondgenezing kan bovendien een blijvend breed litteken veroorzaken. Indien de prothese harder wordt of dat de borst van vorm veranderd kan het zijn dat de prothese is gaan lekken en moet die vervangen worden.  Verder zijn er de normale risico's van een narcose. Deze risico's zijn niet groter of kleiner dan bij een andere ingreep. De anesthesist bespreekt dit met u.

Een zeldzame recent gemelde complicatie bij borstimplantaten is BIA-ALCL (Breast Implant Associated - Anaplastic Large Cell Lymphoma), ook wel ALCL genoemd. Dit is geen borstkanker, maar een vorm van een Non-Hodgkin lymfoom (lymfklierkanker) die kan optreden in het kapsel en vocht rondom het borstimplantaat. Je herkent het aan het relatief snel groter worden van de borst door vochtophoping rond de prothese of het krijgen van een knobbel in het kapsel rond de prothese.  ALCL is goed te genezen wanneer tijdig de juiste diagnose wordt gesteld en behandeld wordt. In een onderzoek uit 2018 werd BIA-ALCL onderzocht voor Nederland. Vrouwen met borstimplantaten hebben een verhoogd risico op ALCL ten opzichte van vrouwen zonder borstimplantaten. Tegen de tijd dat een vrouw met een borstimplantaat 50 jaar is geworden, is de kans dat zij deze ziekte heeft gekregen ongeveer 1 op de 35.000. Dat wordt 1 op 7.000 tegen de tijd dat zij 75 jaar is. Zowel in deze studie, als in andere internationale studies lijkt BIA-ALCL vaker voor te komen bij implantaten met een grove ruwing, zogenaamde macro-getextureerde implantaten. Belangrijk is dat BIA-ALCL bij alle typen implantaten lijkt voor te komen, dus ook bij implantaten met minder ruwe of gladde oppervlaktes en bij polyurethaan-gecoate implantaten. De Inspectie Gezondheidszorg geeft aan dat borstimplantaten voldoen aan de geldende regelgeving en dat borstimplantaten niet preventief verwijderd hoeven te worden. Dit is gebaseerd op informatie die sinds begin 2017 beschikbaar is. Naar aanleiding van bovengenoemde publicatie uit 2018 wordt verwacht dat er vervolgonderzoek op Europees niveau zal worden ingezet om deze huidige adviezen verder te onderbouwen.

Before
Before
After (Dr Karel Taams)
After (Dr Karel Taams)
Before
Before
After ( Dr Karel Taams )
After ( Dr Karel Taams )
Before
Before
After (Dr Karel Taams)
After (Dr Karel Taams)
Before
Before
After (Dr Karel Taams)
After (Dr Karel Taams)
Before
Before
After (Dr Karel Taams)
After (Dr Karel Taams)
Before
Before
After (Dr Karel Taams)
After (Dr Karel Taams)
Before
Before
After (Dr Karel Taams)
After (Dr Karel Taams)
Breast augmentation