• +5999 788 2020

Drs. Vito Koeijers

Drs. Vito Koeijers

 

Deze op Curaçao geboren specialist is deskundig op vrijwel alle gebieden van de esthetische plastische chirurgie. Zijn specialisaties liggen bij borstvergrotingen, borstlifts met of zonder prothesen, borstverkleiningen, ooglidcorrecties en liposculptuur. Met zijn jarenlange ervaring als plastisch chirurg is zijn werkwijze transparant en gericht op het creëren van reële verwachtingen bij zijn patiënten. De grootste voldoening is het moment dat zijn patiënt echt blij is met de uitkomst van de ingreep. Dit is het moment waarop de reële verwachting overeenkomt met het gewenste resultaat. 

 

Opleiding 

Na zijn middelbare school op Curaçao is drs. Koeijers geneeskunde gaan studeren in Nijmegen, gevolgd door een specialisatie in algemene en plastische chirurgie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 

 

Werkervaring

In 1997 is drs. Koeijers afgestudeerd en is hij gaan werken bij o.a. de Bergman Kliniek, het Deventer Ziekenhuis, de Gelre Ziekenhuizen, IJsselmeer Ziekenhuizen en de Velthuiskliniek. Vanaf 2010 is hij werkzaam als plastisch chirurg bij verschillende Nederlandse privéklinieken. Sinds 2018 is drs. Koeijers weer terug op zijn geboortegrond. Hij verricht plastische chirurgische operaties met een medische indicatie bij het Sint Elisabeth Hospitaal en sinds1 april 2019 esthetischeingrepen in hetCosmetic Center Curaçao.   

 

Bijscholingen

Als BIG geregistreerd specialist voldoet hij aan alle eisen en normen die belangrijk zijn om de kwaliteit van zorg te waarborgen. Verder is Drs. Vito Koeijers is lid van de Nederlandse Vereniging van Plastische Chirurgie (NVPC), Nederlandse Vereniging voor Esthetische Plastische Chirurgie (NVEPC), European Academy for Facial Plastic Surgery (EAFPS) en de International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS). Hij woont jaarlijks diverse en voor zijn specialisatie relevante congressen, seminars en workshops bij die vanuit deze verenigingen georganiseerd worden. 

 

 

 

Are you interested in one of our treatments?

Contact us